Kåre Grevling® er et registrert varemerke og eies av G B Olsen produksjon - kopiering forbudt.

Camilla Tostrup

Skuespiller


Foto med tillatelse fra Camilla Tostrup (C)
Camilla Tostrup har bidratt til Kåre Grevlingprosjektet med instruksjon av dokkespillerne
Hun har også gitt tips til utførelsen av dokkene for at de skal være gode å bruke for skuespillerne.
Hun korrigerte også flere andre detaljer som gjorde at figurene fungerte bedre scenemessig.
øyne på dokkene, diffrensiering av stemmer osv.


Foto med tillatelse fra Camilla Tostrup (C)
Camilla debuterte som skuespiller ved Det Norske teatret i 1970 i den tsjekkiske dukke -
og svart teater -trollmannen Karel Hlavaty´s "MÅNE OVER GJØGLARVOGNA". Siden da har hun
vært besatt av figurteaterkunsten og utviklet stor kompetanse på området.

Sommeren 2008 var hun en av 7 internasjonale "masters" som var invitert til å veilede ialt 14
figurteaterstudenter ved kunstakademiet i Åbo, Finland fram til nye soloforestillinger
som ble vist under en festival i Rovaniemi samme høst.

Likevel har hun også både skrevet,regissert og spilt innenfor mer tradisjonelle teaterformer,
både i inn og utland, på institusjonsteatre, for Rikskonsertene og som frilanser, for
profesjonelle såvel som amatører. Hun var i 1971 medstifter av og leder i dag Norges
eldste frie profesjonelle teatergruppe MUSIDRA TEATER og arbeider nå like mye utfra sin
gård og sitt Stora Liane teater. i Sverige, som og tar oppdrag i Norge. Følg linken og les mer...