Kåre Grevling® er et registrert varemerke og eies av G B Olsen produksjon - uautorisert kopiering forbudt.

Mer om prosjektet Kåre Grevling
Informasjon for involverte

Kåre Grevling er basert på en sann historie og starten kom i 2002
Les mer om bakgrunnen til Kåre Grevling på Historikk

(tegning: G.B. Olsen.)


På Norsk Folkemuseum bodde det en liten grevling som stadig gravde hull over alt,
Les mer om den første fortellingen om Kåre Grevling

Målet med prosjektet er å bidra til å gjøre kunnskap om historie,
museer og miljø tilgjengelig for barn i alle aldre, på en morsom måte.

Prosjektet var først ment som en liten barnebok, men utviklet
seg raskt til å ha med figurteater og film. Kåre ble " Tverrfaglig ".

Kåre Grevling forteller at det er viktig å rydde.
Grevlingens oppgave i naturen er å fjerne det som ligger igjen.
Inne i en by kan grevlingen kanskje virke som en ugangskråke, men i naturen
er grevlingen viktig for miljøet.

Rettighetene til Kåre Grevling eies av G. B. Olsen Produksjon i Oslo. -Som er en selvstendig enhet som ikke er en del av Norsk Folkemuseum. -Men som samarbeider med museet som er stedet hvor historien om Kåre finner sted.