Kåre Grevling® er et registrert varemerke og eies av G B Olsen produksjon - uautorisert kopiering forbudt.

Sarina Ernstsen

Forteller, drama og teaterpedagog


(foto: Jan Robert Williamsen)
Sarina er den som spiller "Pia Mus" og gir stemme og liv til den lille musejenta
som er Kåres gode venn.
Men Sarina bidrar også på andre områder med råd om hva som kan fungere
pedagogisk og sceneteknisk i forhold til barn og unge.


(foto: Jan Robert Williamsen)
Sarina har utdanning både på film, teater og pedagogikk fra Lillehammer,
Oslo og Trondheim. Hun har lang fartstid som formidler ved Norsk Folkemuseum
og har jobbet som danseinstruktør og freelance foredragsholder via Sarinas Fortellerrom
Sarina gjør stemmer på lydbøker, voice over på film og er i tillegg lærebokforfatter.
Hun er nå ansatt som dramapedagog ved Kulturskolen i Gjerdrum
(les mer)