Kåre Grevling® er et registrert varemerke og eies av G B Olsen produksjon - uautorisert kopiering forbudt.

Thomas Brusen

Kameramann og fotoentusiast


Thomas har bidratt på datafronten på Kåre Grevlingprosjektet.
I tillegg har han vært ekstra kameramann på opptakene til pilotfilmen,
og har hjulpet med utstyr og hjelp under steadycam utprøving.


Thomas er sønn av en filmfotograf og har arvet litt av interessene derfra.
Han tar også bilder på fritiden som selges via nett, bla. til lærebøker oa.
Thomas er også tidligere ansatt ved Folkemuseet og en del av gjengen
rundt Kåre.

Bilder tatt av Thomas kan du se her.