Kåre Grevling® er et registrert varemerke og eies av G B Olsen produksjon - uautorisert kopiering forbudt.

Kåre Grevling kombinerer medier


(fra andre akt av prøveforestilling - Kåre Grevling - figurteater)
Prøveforestillingen om Kåre Grevling eksprimenterte med å kombinere
figurteater, skuespill, film og musikk i samme enhet.

Flere detaljer om dette kan fås ved henvendelse til
G B Olsen Produksjon - Oslo